Hürriyet

18 Eylül 2014 Perşembe

Kurbanın Acısızı Mı Olurmuş?


Kurbanın Acısızı Mı Olurmuş?

"Kurban Bayramı" yaklaşırken yine kurban tartışmaları, Türkiye'de hayvan hakları adına kendi sosyo-ekonomik, politik ve kültürel çevresi çerçevesinde mücadele eden insanlar arasında kendine yer buluyor.


Hayvan hakları hareketi açısından hiçbir koşulda kabul edilemez olan kurban kesimi, öncesinde de kesinlikle kabul edilemez bir zinciri içerir: Kurbanlık bir hayvanın "ağır çekmesi" için beslenmesi, hayvan pazarına nakliyesi, pazarda barınma koşulları, satışında gördüğü muamele, kurban kesim alanına nakliyesi ve kesimi; tüm bu süreçte yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddet.

Kimseyi herhangi bir bağlayıcılığı olmayan, hiçbir koşulda hayvan özgürlüğü veya vegan harekette otorite olduğunu iddia etmeyen VeganTürkiye hesabının da kurban tartışmalarında kimileri tarafından "hayvan refahçısı" ilan edildiğini görüyoruz.

(http://abolisyonistveganhareket.org/post/97557547556/kurban-bayram-ve-tek-konulu-kampanyalar)


Kurban kesiminin evveliyatını tarihçilere ve akademisyenlere bırakırsak bugün algılanan biçimiyle hayli zorlayıcı bir dayanağı olduğu su götürmez bir gerçek. Söz konusu dini ritüellerse buna karşı çıkarken ayaklarınızın yere basması ve ritüeli gerçekleştirenlere mesajınızı iletebileceğiniz doğru söylemleri geliştirmeniz gerekir. 

Hayvan hakları mücadelesinde yer alıyorsanız gerekçesi ne olursa olsun bunların hiçbirini hoşgörüyle karşılayamazsınız veya meşrulaştıramazsınız. Diğer yandan sizin oluşturduğunuz veya katkı sağladığınız her içeriğin alıcısı, yine bir hayvan hakları aktivisti değildir. Okuyucunun dini ritüellere sıkı sıkı bağlı biri olma ihtimalini göz önünde bulundurunca onun aklına bir yerden bir soru düşürmek isteyebilirsiniz. Bunu yaparken çeşitli tartışmalara girebilir, mesajı yine de alıcının anlayacağı dilde iletirsiniz. Diğer bir deyişle okuyucunun referans çerçevesini göz önünde bulundurursunuz ancak öte yandan "hayvan refahçısı" olarak yaftalanabilirsiniz.

Yukarıda bahsi geçen tweet 8 Ekim 2013 tarihinde, kurban kesme ritüeline dair yasal düzenlemeler yeniden gündeme getirildikten sonra paylaşılmıştır.  Gerçekçi bir biçimde bakarsak kurban kesme ritüelinden insanları vazgeçirmenin zorluğunu görmüş oluruz. Doğrudan engellenemeyen ve hayvanların haklarını gasp eden her türlü davranış tartışmaya açılabilir. Antikapitalist Müslümanlar'la yapılan röportaj haber de aynı sebeple yorumsuz olarak verilmiştir. 

Katkı sağlamak isteyenlere açık bir toplumsal ağ hesabı olan VeganTürkiye, salt bilgilendirme ve üstten bakarak insanlara didaktik bir biçimde hayvan hakları üzerine söylemlerde bulunma görevini benimsememiştir. Katkı sağlayanlar, aynı zamanda mücadele içinde kendilerini geliştirme amacı gütmektedir. Dolayısıyla acısız kurban kesimi ile ilgili tweetin yanlış anlaşıldığını veya aktarıldığını söylemek yerinde olacaktır.

Bir tweet üzerinden hayvan refahçısı ilan edilmek; bir grubun, kişinin veya topluluğun diğer tüm mücadele biçimlerini ve eylemlerini topyekün yok saymakla neredeyse eştir. Bu doğrultuda acısız kurban kesiminin desteklenecek herhangi tutarlı bir yanı olmadığını tekrar belirtmek gerekir. 

Doğrudan içeriği oluşturanlarla paylaşmak yerine farklı bir mecrada eleştirilerin paylaşılması ise işin tamamen magazinsel boyutudur. VeganTürkiye hesabına yapılan eleştirilerden, gelen bir mesaj ile haberdar olduk. Hayvan hakları ve özgürlüğü için mücadele eden herkesin "Hayvan yemiyorlar ama birbirlerini yiyorlar." dedirtmeyecek bir tavır benimsemesini umut ediyoruz.


*Metnin tamamı VeganTürkiye'ye aittir. Yararlanılan kaynaklar ve alıntılar bağlantılarla gösterilmektedir.


0 yorum:

Yorum Gönder