Hürriyet

1 Mart 2014 Cumartesi

2 Mart 2014: Ne Deneye Ne Ormana Ne Ölüme

2 Mart 2014: Ne Deneye Ne Ormana Ne Ölüme

5199 no'lu Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 2012 yılından bu yana komisyonda bekletiliyordu. 2012 yılında düzenlenen büyük hayvan hakları yürüyüşünün üzerine 2014 Şubat'ında yeniden gündeme geldi. 

15 Şubat 2014'te ise Resmi Gazete'de "HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK"te sokak hayvanlarının deneylerde kullanılmasının ve bu işlem sırasında veteriner hekim bulundurulma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verildi:

"c) Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanları, deneylerde kullanılmaz. Ancak, hayvanların sağlık ve refahı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulması, çevre, insan ve hayvan sağlığına karşı ciddi tehlike oluşturması ve çalışmanın amacının sadece başıboş hayvan kullanılarak gerçekleştirilebileceğine dair bilimsel gerekçeler sunulması hallerinde bu hayvanlar deneylerde kullanılabilir."
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm
Bu kararın birinci derece sorumlusu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'dur. Veysel Eroğlu'nun birlikte çalıştığı ekibi sokaklardaki tüm hayvanların şehirlere uzak "doğal yaşam parkları" adı altındaki kamplara gönderilmesinin de önünü açmak istemektedir.

Sokak hayvanlarının nerede ve nasıl yaşayacağına dair kararları, hayvan hakları yararına karar almaktan geri duran ücretli karar alıcılara bırakmak istemiyoruz. 

Bunun için 2 Mart 2014'te Kadıköy'de buluşuyoruz. 

Hayvan Hakları Eylem Görselleri

Eylemde kullanmak üzere görselleri aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz (Görseller vektörel olmadığı için A3 boyutundan büyük basıma uygun değildir):

Ben senin avın değilim http://i.imgur.com/irFmIf0.jpg
Ben senin deney malzemen değilim http://imgur.com/FLuka6T
Ben denek değilim http://imgur.com/jisaFKd
Ben senin yemeğin değilim http://imgur.com/rGZQcQD
VeganTürkiye http://imgur.com/29oeZTN


*Metnin tamamı VeganTürkiye'ye aittir. Yararlanılan kaynaklar ve alıntılar bağlantılarla gösterilmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder