Hürriyet

14 Ocak 2013 Pazartesi

KKTC Yaşam Hakkı Tanımıyor

KKTC Yaşam Hakkı Tanımıyor

Yeni yılla birlikte ilk felaket kararı KKTC'den geldi: "Batıyı örnek alıyoruz, katledeceğiz."

Yeni yılın ilk günlerinde dünya ülkelerinden sadece Türkiye'nin bağımsızlığını tanıdığı KKTC Türkiye'yi ayağa kaldıran Ölüm Yasası tasarısını kendi meclisinde onayladı. Yaşam hakkı savunucuları yasaya karşı ayakta. 

(Orijinal görsel: http://www.cbc.ca/gfx/images/news/photos/2011/08/15/li-stray-dog-cp-620.jpg)


Hayvan hakları savunucularının karşı çıktığı yasanın en çok dördüncü kısmı tepki çekiyor. Hayvanların bir ay içerisinde öldürülmesini öngören yasaya göre "bakıcısı olmayan" hayvanlar 10 gün boyunca barınaklarda tutulacak ve ardından 20 gün içinde yuva bulmazsa öldürülecek. Yasada aynı zamanda hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ve hayvanların denek olarak kullanılmasıyla ilgili hususların da yaşam hakkına aykırı olduğu görülüyor. 

"Batılılaşma" Kılıfında Katliamlar

Yasanın mecliste onaylanmasından sonra açıklama yapan yetkililer, tüm uygulamaların AB normlarına uygun olduğu görüşünü savunuyorlar. Oysa başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkeler hayvanlar üzerinde deneylerin kademeli olarak azaltılmasına dair çalışmalar yürütüyor. Dahası AB üyesi hayvan hakları aktivistleri ve savunucuları yasal süre sonunda hayvanların öldürülmesine karşı çıkıyor. Ancak batılılaşmayı "katliam"dan geçen yol olarak gören KKTC meclisi, kamuoyu tepkisine rağmen yasaya sahip çıkıyor. 

AB üyesi ülkelerin bağımsızlığını tanımadığı bir ülkenin AB normlarına uyma adı altında sokak hayvanlarının yaşam hakkını elinden alması ise işlerin kılıfına nasıl uydurulduğunu gösteriyor. Diğer yandan KKTC cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun yasayı veto etme yetkisi bulunuyor.

Yasada Tepki Çeken Uygulamalar
"Bu hayvanları 10 (on) gün süreyle barınaklarda, ağıllarda veya uygun yerlerde tutulmasını sağlar. Bu sürenin sonunda sahibi veya bakıcısı tarafından alınmayan hayvanlar için gerekli duyuruları yaparak 20 (yirmi) gün süreyle sahiplendirme çalışmaları yapar. Sahiplendirilemeyen ve hayvan koruma dernekleri veya örgütleri tarafından kabul edilemeyen hayvanlara Veteriner Hekim kontrolünde ötenazi dahil gerekli uygulamaların yapılmasını sağlar."
"Hayvanlarda makul olmayan ölçüde fiziksel veya zihinsel bitkinliğe yol açan, onların biyolojik potansiyelini aşan veya gerekli tıbbi ve  Bakanlık tarafından onaylı deneyler hariç, gıda kısıtlaması veya suya erişimi dahil hayvanın sağlık durumuna zarar veren her türlü  gereksiz acı, yaralanma veya ızdıraba yol açan herhangi bir kötü muamele yasaktır."
"...onaylanmış deneysel gerekçeler haricinde canlı hayvanları yem olarak kullanmak..."
(Alıntılar ve yasanın tam metni: http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/96436/PageName/KIBRIS_HABERLERI)

Komite Başkanı açıklaması: http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=138918 

Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği: http://www.kuzeykibrishaykorder.com


*Metnin tamamı VeganTürkiye'ye aittir. Yararlanılan kaynaklar ve alıntılar bağlantılarla gösterilmektedir.0 yorum:

Yorum Gönder